Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2013

sabat0808
Chciałabym się zakochać. Tak z wzajemnością. Tak szczęśliwie. Tak na zawsze.
Reposted fromesperer esperer viasentymentalna sentymentalna
sabat0808
Znasz ten romantyczny pogląd, że cały ten bałagan i ból jest tak naprawdę oczyszczający, piękny i na swój sposób poetycki?
Nie jest. To po prostu bałagan i ból.

Wiesz, co jest lepsze? Miłość.
Dzień, w którym zacząłeś myśleć, że miłość jest przereklamowana, jest  dniem, kiedy jesteś w błędzie. A jedyną złą rzeczą w miłości, nadziei i wierze jest nieposiadanie ich w życiu.
— Haley, One Tree Hill
0571 8c3e

Me.

Reposted fromtayfun tayfun viasentymentalna sentymentalna
sabat0808
    Bo miłość to nie jest i nie może być zwykłe uczucie. To nie przyzwyczajenie ani życzliwa troska. Miłość to szaleństwo, to serce, które wali jak szalone, światło, które spływa wieczorem wraz z zachodem słońca, chęć poderwania się z łóżka nazajutrz, tylko po to, by spojrzeć sobie w oczy.
— F. Moccia
sabat0808

Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.

— Francis Scott Fitzgerald
Reposted fromwetryagain wetryagain vianiemaproblemu niemaproblemu
sabat0808
sabat0808
Tak zimne serce, kiedy nikt cię nie przytula.
— James Arthur - You're Nobody ‘Til Somebody Loves You

September 16 2013

sabat0808
sabat0808
I always find myself caught between saying too much and not saying enough
— .
sabat0808
-a co u Ciebie ?
-nie wiem co u mnie.
-jak to ?
-ale chyba wszystko powinno być ok. 
-to chyba dobrze ?
-powinno. nie jest .
— bosobienieradze .
Reposted fromnieradze nieradze viasmutnazupa smutnazupa
sabat0808
Pozwól naprawić mi to, co we mnie zepsute,
a będę Twój, kiedy tylko pokonam smutek
— małpa.
Reposted fromchained chained viasmutnazupa smutnazupa
sabat0808
Masz takie smutne oczy. Od razu widać co ci w duszy siedzi. 
— Maja
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
sabat0808
Ze mną można tyl­ko w da­li zni­kać cicho... 
— Edward Stachura
sabat0808
5848 b376
Reposted fromladyvenom ladyvenom viasmutnazupa smutnazupa
sabat0808
5830 26be
Reposted fromladyvenom ladyvenom viasmutnazupa smutnazupa
sabat0808
Pozostali,z nas palą papierosy i piją kawę z kubków,dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy.Poruszamy się powoli,a jedyne,co żyje w naszych oczach,to lęk.
— James Frey
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasmutnazupa smutnazupa
sabat0808
1068 6430
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viasmutnazupa smutnazupa
sabat0808
1826 799e
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa
sabat0808
1825 b527
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa
sabat0808
3593 5d3d
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl